Jak wdrażać automatyzację marketingu w B2B: z agencją, freelancerem, członkiem zespołu?

Jak wdrazac automatyzacje marketingu w B2B

Jak wdrażać automatyzację marketingu w B2B? To proces, który wymaga strategicznego podejścia, zrozumienia narzędzi i technologii, a także umiejętności ich efektywnego wykorzystania. Decyzja o współpracy z agencją, zatrudnieniu freelancera, czy powierzeniu zadania członkowi zespołu, zależy od wielu czynników.

Jak wdrażać automatyzację marketingu?

Wyjaśniając ogólnie i najprościej, należy wdrażać automatyzację marketingu tak, by umożliwiała dzięki personalizacji osiągnięcie wysokiej skuteczności, m.in.:

 • konwersji ze strony
 • newslettera
 • w prospectingu
 • wydarzeń online i fizycznych
 • w reklamach
 • w procesie sprzedaży
 • w kampaniach marketingowych i sprzedażowych.

Aby było to możliwe, wymaga to wcześniejszego przygotowania struktury bazy danych tak, żebyśmy mogli automatycznie zbierać funkcjonalną informacje marketingową, która umożliwi segmentowanie i grupowanie bazy danych. W jakim celu? W celu przygotowania wysoko spersonalizowanych komunikacji i kampanii marketingowych. 

Dzięki temu, że w bazie mamy segmenty – grupy, możemy je wykorzystywać do automatycznego kierowania do tych segmentów – grup wysoko spersonalizowanej komunikacji.

Wdrożenie i wykorzystanie automatyzacji marketingu wymaga 3 grup kompetencji.

Omówmy pokrótce te trzy grupy poniżej. 

1) Pierwsza grupa – kompetencje techniczne związane z obsługą systemów automatyzacji i powiązanych.

Grupa ta obejmuje, w zależności od specyfiki danego wdrożenia, następujące systemy:

 • wybrany system automatyzacji marketingu – systemy co do zasady są podobne, natomiast wybrany specjalista pracujący z danym oprogramowaniem, rzadko będzie posiadać zdolności i chęci do pracy z innym narzędziem; 
 • integratory (np. Zapier, Make) – systemy umożliwiające integracje pomiędzy narzędziami;
 • systemy bazodanowe i weryfikatory;
 • systemy formularzowe (osadzone i niezależne);
 • systemy pop-upów i web-push;
 • wordpress, HTML, domena;
 • systemy do e-mail marketingu;
 • chatbot i live-chat;
 • systemy raportowe i analityczne;
 • systemy RODO/cookies;
 • boty LinkedIn;
 • hurtownie danych;
 • systemy deanominizacji ruchu;
 • systemy do wydarzeń online/offline.

2) Druga grupa – kompetencje w zakresie wykorzystania systemów automatyzacji w celu osiągania efektów.

Co zaliczymy do tej grupy? Wiedzę i doświadczenie, w jaki sposób wykorzystywać automatyzację, żeby osiągać materialne efekty. Obejmuje to, m.in.:

 • przygotowanie i utrzymywanie funkcjonalnej bazy danych;
 • prowadzenie wysoko spersonalizowanej komunikacji;
 • wsparcie procesu sprzedaży;
 • wsparcie prospectingu;
 • wsparcie wydarzeń;
 • zwiększenie konwersji na stronie;
 • integracja i synergia pomiędzy marketingiem, sprzedażą, realizacją i obsługą klienta;
 • zwiększenie wiedzy o klientach.

3) Trzecia grupa – doświadczenia biznesowe wdrożeń w B2B.

Doświadczenie biznesowe wdrożeń B2B umożliwia określenie właściwych celów i priorytetów; oraz wybór najlepszych ścieżek działań tak, żeby szybko i efektywnie zobaczyć efekty. Obejmuje to, m.in.:

 • doświadczenie branżowe – praca z daną branżą, z segmentem;
 • wielkość firmy – praca z firmami dużymi, średnimi, większymi;
 • problemy – brak pracy z bazami, niska liczba leadów, brak współpracy między marketingiem a sprzedażą;
 • cele – procentowy wzrost, liczba nowych kontaktów, poprawa konwersji i skuteczności; 
 • potrzeby – pokonanie konkurencji, ekspansja zagraniczna, wygranie kontraktów; 
 • zespoły – praca z zespołem marketingu, sprzedaży, zarządem.

Wymaganych kompetencji jest całkiem sporo, w związku z czym, wdrożenie automatyzacji wymaga połączenia zróżnicowanych, i zazwyczaj nie występujących wspólnie kompetencji. Dlatego jest to trudne.

Jak skutecznie wdrażać automatyzację marketingu pracując z różnymi podmiotami?

W tej części omówimy współpracę z własnym zespołem ekspertów, z freelancerami oraz z zewnętrzną agencją.

1. Praca z własnym zespołem.

W tym przypadku kluczowe jest, czy mamy zespół, czy wyłącznie jedną osobę. Jeżeli dysponujemy zespołem ds. automatyzacji, warto podzielić kompetencje na następujące grupy:

Osoba odpowiedzialna za plan. strukturę i priorytety.

Jest to osoba posiadająca doświadczenie biznesowe, która będzie potrafiła przygotować, m.in. strukturę bazy danych, strukturę kampanii, strukturę automatyzacji, cele i plany. Jej zaangażowanie nie będzie potrzebne na full-time, ale opiera się na kompetencjach biznesowych i wymaga dużego doświadczenia. Bez tej części nasza praca operacyjna nad wdrożeniem może być nieskuteczna.

Osoba odpowiedzialna za aspekty techniczne. 

To osoba, która będzie w stanie od strony technicznej i operacyjnej, konfigurować system automatyzacji oraz narzędzia dodatkowe, w szczególności: automatyzacje, raportowanie, bazy danych, integracje. Działania te wymagają kompetencji analitycznych i technicznych.

Osoba odpowiedzialna za kampanie.

Osoba w tej grupie, będzie w stanie (od strony biznesowej) przygotowywać schematy kampanii, ich treści oraz aktywa marketingowe. Wymaga to w mniejszym stopniu obsługi systemu, a w większym – klasycznych kompetencji marketingowych, związanych z produkcją treści oraz zrozumienia grupy docelowej, ścieżki docelowej, konkurencji, itd.

Co dalej? Gdy nasz zespół będzie większy, możemy adekwatnie skalować zespoły techniczne i kampanijne.

Jeżeli dysponujemy jedną osobą (i na dodatek na part-time), wtedy warto, abyśmy skoncentrowali jej obowiązki na jednej grupie zadań, w oparciu o jej kompetencje i silne strony, i na tej podstawie postawili przed nią ograniczone oraz konkretne cele, które będzie w stanie zrealizować. Wadą takliego rozwiązanie będzie niska utylizacja możliwości systemu automatyzacji. 

Budżet, który musimy założyć dla pracownika z doświadczeniem to 8 tys. zł plus  koszty pracodawcy dla osoby posiadającej minimalne doświadczenie, a do kilkunastu tysięcy – dla doświadczonego specjalisty. Musimy liczyć się z dużą trudnością z pozyskaniem takich osób, ponieważ są to rzadkie kompetencje.

2. Praca z freelancerami.

W przypadku freelancerów, suplementujemy brakujące kompetencje, jak we własnym zespole i warto w praktyce skorzystać z umiejętności, tj.:

Umiejętności techniczne – związane z konkretnym systemem automatyzacji, w zakresie wdrożenia konkretnych kampanii i wsparcia osiągnięcia konkretnych celów. Szukajmy osób posiadających niezbędne certyfikacje.

Umiejętności planistyczne i strategiczne – związane z umiejętnością przygotowania planu, wyboru priorytetów. Warto zacząć od wsparcia takiej osoby, która pomoże nam określić czy automatyzacja ma dla nas sens i jak może nam pomóc.

Przy wyborze powyższych osób, kierujemy się informacją na temat posiadanych certyfikacji i partnerstw z wybranymi systemami oraz doświadczeniem w podobnych wdrożeniach. 

Budżet, który musimy założyć, to zazwyczaj stawka godzina, wynoszaca od 150 zł/h dla mniej doświadczonych osób technicznych, do 400 zł/h dla ekspertów strategicznych.

3. Praca z agencją.

Większość agencji marketingowych nie posiada kompetencji w zakresie automatyzacji lub te kompetencje są niewielkie i ograniczone. W szczególności w zakresie działań B2B.

Wybierając agencję, kierujemy się tym, czy:

 • czy posiada specjalizację i doświadczenie w zakresie automatyzacji dla B2B (nie dla e-commerce), poparte realizacjami;
 • czy posiada certyfikacje, partnerstwa i doświadczenie w pracy z wybranymi systemami automatyzacji;
 • czy ma stabilny zespół dedykowany do automatyzacji dla B2B, który posiada kompletne kompetencje strategiczne, techniczne i operacyjne (w praktyce z naszego doświadczenia to minimum 5 dedykowanych osób).

Każdy z tych punktów to bardzo ważny MUST-HAVE bez którego nie powinniśmy podejmować decyzji!

Wdrożenie automatyzacji marketingu w B2B jest procesem wymagającym nie tylko zaawansowanych narzędzi technologicznych, ale przede wszystkim skoncentrowanych, zintegrowanych działań zespołu składającego się z osób posiadających odpowiednie kompetencje (sprawdź, jak wdrażamy we Flowmore). Kluczem do sukcesu jest tutaj nie tylko odpowiedni dobór narzędzi i technologii, ale przede wszystkim umiejętność ich efektywnego wykorzystania w celu osiągnięcia swoich biznesowych celów.

Niezależnie od tego, czy decydujemy się na pracę z własnym zespołem, zatrudnienie freelancerów, czy współpracę z agencją, musimy pamiętać o ciągłym monitorowaniu efektów wdrożenia automatyzacji i elastycznym dostosowywaniu strategii do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb naszego biznesu. To pozwoli nam na skuteczne wykorzystanie potencjału, jaki daje automatyzacja marketingu.

Zarezerwuj darmową konsultację

Umów się teraz

Podziel się artykułem z innymi

Facebook
LinkedIn
Scroll to Top