Udział pracowników

Jednym z pierwszych etapów projektu procesu jest rozmowa z pracownikami w celu budowy świadomości, że digitalizacja nie ma na celu wyłącznie zbierania danych o czynnościach przez nich podejmowanych, ale jest procesem mającym na celu usprawnienie ich pracy. Dodajmy, procesem, w który angażujemy Twoich pracowników!

Dzięki rozmowom i weryfikacji rutynowych czynności powstaje możliwość usunięcia nadmiernej formalizacji, a pracownicy otrzymują narzędzie, którego działanie w dużej mierze zależy  od nich samych. Tak zaplanowane wdrożenie pozwala uzyskać duże zaangażowanie wśród pracowników, stąd nastawienie, że jest to narzędzie służące kontroli zostaje zastąpione poczuciem zadowolenia w zespole. Dodatkowo pracownicy traktują proces digitalizacji jako docenienie ich wiedzy oraz wsparcie kadry zarządzającej dla ich codziennej pracy.